Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

atyde
20:40
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viabegentle begentle
atyde
20:40
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabegentle begentle
atyde
20:37

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaresort resort
atyde
20:36
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaresort resort
atyde
20:35
Może właśnie dlatego to tak boli.
Bo nigdy tak naprawdę Ciebie
nie miałam, a na dodatek Cię straciłam.
Reposted fromaftermidnight aftermidnight viaresort resort
atyde
20:34
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaagta13 agta13
atyde
20:30
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaromantycznosc romantycznosc
atyde
20:29

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaromantycznosc romantycznosc
atyde
20:19
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viaromantycznosc romantycznosc
20:16
4323 492a 500
Reposted fromzacytowany zacytowany
atyde
20:07
i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć.
— HuczuHucz
Reposted fromkatalama katalama viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
atyde
20:03
Najważniejsze jest, aby pamiętać, że szczera rozmowa może wiele wyjaśnić, i że jeżeli ktoś mówi, że jesteś dla niego jedną z  najważniejszych osób, to nigdy nie powie, a nawet nie pomyśli nic, co mogłoby cię zranić. Ale trzeba o tym pamiętać.
— no a przynajmniej ja taki jestem.
Reposted fromDamnjan Damnjan
atyde
20:03
7315 a6d9
Reposted fromDamnjan Damnjan
atyde
20:03
7320 aa42
Reposted fromDamnjan Damnjan
atyde
19:54
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
atyde
19:51
ALBO WALCZYSZ O SWOJE.
ALBO PATRZYSZ JAK PRZESTAJE BYĆ TWOJE.
Reposted fromlubieto lubieto viaresort resort
atyde
19:51
9851 718e
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaresort resort
atyde
19:50
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viaresort resort
atyde
19:48
Reposted fromzacytowany zacytowany
atyde
19:17
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl